imageTestimonials

If you have a testimony and want to post it on this page for the glory of God, please click here
to submit it.

 
This is the best thing that god has done for me. I was sick and now I am healed.

Bob
 
Enmy an te fe komplo poul touyem, men Bondie te kampe pou mwen. Jodi ya si nou wem vivan se gras a Bondie, mwen pat dwe la.

Steve
 
Yon katastrof te pase nan lavim, tout sam te genyen mte pedi tout, mwen te soufri ampil ampil. Tout zanmi te abandonem, men lem sonje ke san jezi te koule pou mwen, mwen pran refij nan li. Mwen ka diw ke jezi metem kampe anko pi nef. Enmim yo sezi. merci Jesus.

JS
 
Paranm te konn sevi diab. Diab la te reklamem. Dokte te ranvwayem. Lem te wem ta pral mouri, mwen te bay Jezi la vim, Jezi pat bay mwen. Non selman li pat bay mwen, Koulie a mwen se yon moun sove.

Jacqueline
 
Mwen te fe yon paket tan mwen pat ka fe pitit, mwen te konfiem nan Jezi. Apre ampil priye ak jen bondie fem kado 2 bel pitit fi. Men sa Jezi ka fe.

Frere Job
 
Mwen te gen yon anxiete ki tap krazem. Bagay sa te potem nan tet mpat konn kisa poum fe. Mwen te vin jwen yon bienneme ki te priye avem, koulie a mwen libere de traka sa.

Sr. Annette Pierre
 imageimageimage